Ważne wydarzenia - Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mogilnie

Przejdź do treści

Menu główne:

"Świat bez przemocy- to lepszy świat" - podsumowanie
W dniu 19.12.2016 r. rozstrzygnięty został V Gminny Konkurs Plastyczny na plakat pod tytułem:  „Świat bez przemocy w rodzinie” zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Mogilna Pana Leszka Duszyńskiego. Organizatorem konkursu był Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy            w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie.
W konkursie wzięło udział 104 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Mogilno oraz z Gimnazjum        w Mogilnie. Prace oceniało jury  pod przewodnictwem Pani Haliny Chudyszewicz z Mogileńskiego Domu Kultury, które miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców spośród rewelacyjnych prac wykonanych przez dzieci               i młodzież. W skład komisji konkursowej weszli również członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego           ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie: Pani Agnieszka Szulc – Przewodnicząca Zespołu oraz  Pani Kinga Lukstaedt, Pani Justyna Polanowska oraz Pani Monika Krotoszyńska – asystent rodziny oraz wychowawca ogniska wychowawczego przy MGOPS w Mogilnie.
Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria to klasy I-III  Szkół Podstawowych, II kategoria  klasy IV – VI Szkół Podstawowych oraz III kategoria  klasy I-III Gimnazjum.
Grand Prix konkursu zdobył Łukasz Barański z klasy VI Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach, którego praca plastyczna zgodnie z regulaminem konkursu została wydana w formie plakatu w 50 egzemplarzach.
W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody otrzymali:
• w kategorii klas I-III Szkół Podstawowych zajęli:                    
I miejsce: Jagoda Kujawa z klasy III Szkoły Podstawowej w Gębicach;
II  miejsce:   Amelia Krzyżan z klasy III  Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie
III miejsce: Dominika Karczmarz z klasy III  Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

• w kategorii klas IV-VI Szkół Podstawowych zajęli:
I miejsce: Zuzanna Daszkiewicz z klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie;
II miejsce: Kacper Witkowski z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie;
III miejsce: Zuzanna Wachowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wylatowie.  

• w kategorii klas I-III Gimnazjum zajęli:
I miejsca: Marika Domachowska z klasy I Gimnazjum w Mogilnie
II miejsce: Amelia Gołach z klasy II Gimnazjum w Mogilnie;
III miejsce: Dominika Nurska z klasy I Gimnazjum w Mogilnie .
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 24.01.2017 r., w holu kina Wawrzyn w Mogilnie, gdzie jednocześnie znajduje się wystawa wszystkich nagrodzonych prac. Dyplomy i nagrody wręczali: Pani Teresa Kujawa – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Pani Agnieszka Szulc –Kierownik MGOPS w Mogilnie, mł. asp. Tomasz Bartecki - asystent jednososobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych KPP Mogilno oraz Pani Magdalena Zaremba-Szymiczek – kurator specjalista Sąd Rejonowy w Mogilnie. Spotkanie prowadziła Pani Justyna Polanowska.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom          za udział w konkursie oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych, jak również  wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację konkursu. Laureatom serdecznie gratulujemy.

<
 
>

  W dniu 16.11.2015 r. rozstrzygnięty został IV Gminny Konkurs Plastyczny na plakat pod tytułem: „Świat bez przemocy – to lepszy świat” zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Mogilna Pana Leszka Duszyńskiego. Organizatorem konkursu był Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie. Konkurs ten jest jednym z kilku dzialań gminy Mogilno w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie i jest realizowany w ramach projektu osłonowego pt. „Świat bez przemocy – to lepszy świat”, który jest wspołfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Gmine Mogilno.
W konkursie wzięło udział 87 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Mogilno oraz z Gimnazjum  w Mogilnie. Prace oceniało jury  pod przewodnictwem Pani Haliny Chudyszewicz z Mogileńskiego Domu Kultury, które miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców spośród rewelacyjnych prac wykonanych przez dzieci i młodzież. W skład komisji konkursowej weszli również członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie: Pani Agnieszka Szulc – Przewodnicząca Zespołu oraz  Pani Kinga Lukstaedt, Pan Tomasz Bartecki oraz Pani Justyna Polanowska.
Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria to klasy I-III  Szkół Podstawowych, II kategoria  klasy IV – VI Szkół Podstawowych oraz III kategoria klasy I-III Gimnazjum. Nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczyli: Jarosław Ciesielski - Zastępca burmistrza Mogilna, Jarosław Lorek - Dyrektor ZOSiP w Mogilnie oraz Mirosław Kuss - Komendant SM w Mogilnie. Grand Prix konkursu zdobyła Lesicka Julia z klasy V SP nr 2 Mogilno, której praca plastyczna zgodnie z regulaminem konkursu została wydana  w formie plakatu.
W poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody otrzymali:
w kategorii klas I-III Szkół Podstawowych zajęli:                    
 • I miejsce: Mateusz Wędzikowski z klasy III Szkoły Podstawowej w Strzelcach;
 • II  miejsce: Stachowiak Sebastian z klasy III  Szkoły Podstawowej w Gębicach;
 • III miejsce: Śniegowska Wiktoria z klasy III  Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie.
w kategorii klas IV-VI Szkół Podstawowych zajęli:
 • I miejsce: Grządzielska Wiktoria z klasy V Szkoły Podstawowej w Gębicach ;
 • II miejsce: Zamroczyńska Julita z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie;
 • III miejsce:Roszak Zofia z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie .
w kategorii klas I-III Gimnazjum zajęli:
 • I miejsca: Gołach Amelia kl. I Gimnazjum w Mogilnie
 • II miejsce: Świątek Michalina klasy Ii Gimnazjum w Mogilnie;
 • III miejsce: Szpulecka Sandra z klasy I Gimnazjum w Mogilnie.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 27.11.2015 r., w holu kina Wawrzyn w Mogilnie, gdzie jednocześnie znajduje się wystawa wszystkich nagrodzonych prac.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mogilnie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych, jak również wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację konkursu.
Laureatom serdecznie gratulujemy.
Dnia 29 września 2015 r. w restauracji „Józefina” w Mogilnie odbyła się konferencja pt. „Świat bez przemocy – to lepszy świat”, w której uczestniczyło 40 przedstawicieli służb i instytucji pomocowych m.in.: Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, policji, pomocy społecznej, prokuratury, ochrony zdrowia, placówek oświatowych, służby kuratorskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Konferencja odbyła się w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”.
 
Podczas konferencji przedstawione zostały następujące zagadnienia:

 • SYTUACJA DZIECKA W RODZINIE Z PRZEMOCĄ” - psychologowie Natalia Belińka i Edyta Hernacka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie;

 • MEDYCZNE ASPEKTY PRZEMOCY – DZIECKO MALTRETOWANE” - dr n. med. Tomasz Nowak - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie;

 • ZASADY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE” - prokurator Helena Krupińska- Prokuratura Rejonowa w Mogilnie;

 • PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ FUNKCJONARIUSZY POLICJI WOBEC SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE Z UDZIAŁEM MAŁOLETNICH DZIECI” - mł. asp. Tomasz Bartecki - Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

 • PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY, JAKO KROK DO ZMIANY NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE” - specjalista pracy socjalnej Alicja Jackowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego